วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ออกแบบทรงผมสอนตัดผมซอยผมชายหญิง

ก่อนตัดซอยผม


ออกแบบทรงผมที่ Top Hair


ออกแบบทรงผมที่ TopHair


ออกแบบทรงผมที่ Top Hair

ก่อนตัดซอยผมออกแบบทรงผมที่ Top Hairออกแบบทรงผมที่ Top Hairก่อนตัดซอย

ออกแบบทรงผมที่ Top Hair
ก่อนตัดซอยออกแบบทรงผมที่ TopHair
ออกแบบทรงผมที่ Top Hair

ก่อนตัดซอยผม

ออกแบบทรงผมที่ Top Hairก่อนตัดซอย


ออกแบบทรงผมที่ Top Hairออกแบบทรงผมที่ Top Hairก่อนตัดซอยออกแบบทรงผมที่ Top Hair


ก่อนตัดซอยผม


ออกแบบทรงผมที่ Top Hair

ก่อนตัดซอยผม


ออกแบบทรงผมที่ Top Hairออกแบบทรงผมที่ Top Hair

ก่อนตัดซอยผม


ออกแบบตัดผมซอยผมที่ Top Hair

ก่อนตัดซอยผม


ออกแบบทรงผมที่ Top Hair

ก่อนตัดซอยผม
ออกแบบทรงผมที่ Top Hair


ท็อปแฮร์


ถ.พระราม 4 ตรงข้าม TV 3 ซ.อุทัยฟาร์ม


ออกแบบทรงผมวัยรุ่น


รับสอนตัดผมซอยผม

ทรงผมวัยรุ่นทรงผมเกาหลี

โดยอาจารย์สอนตัดผมซอยผมมืออาชีพ

ประสบการณ์สอน 30 ปี
เรียน 4ครั้ง ตัดซอยได้เลย

ชายชนะ
0813065169


ทรงผมวัยรุ่นชาย/หญิง


TOP Hairอาจารย์สอนตัดผมซอยผมประสบการณ์ 30ปีชายชนะ0813065169